image HOME image OVER VSE SCHILDERS image WAT DOEN WIJ image WERKWIJZE image MVO image VISIE image ADVIES image LEVERANCIERS image AF-ERKEND image CONTACT image

visie, missie en kernwaarden

Visie
MVO is op de lange termijn noodzakelijk. We leven op aarde met steeds meer mensen die steeds meer grondstoffen nodig hebben. Steeds meer grondstoffen worden echter schaars. MVO biedt oplossingen.

MVO is niet alleen goed voor mens en milieu. Het kan ondernemingen in veel opzichten winst opleveren: een goede reputatie, een prettig werkklimaat, weinig negatieve invloed op de bedrijfsomgeving en een gezonde bedrijfsvoering die ervoor kan zorgen dat we innovatiever en productiever worden.

Er kan geen rendabele groei op lange termijn plaatsvinden zonder sociale vooruitgang en zonder respect voor het milieu. Om die reden investeert VSE Schilders in mens, milieu, kwaliteit en innovatie. Door nieuwe uitdagingen aan te gaan en ons op deze vlakken steeds weer te verbeteren kunnen wij constant de hoogste kwaliteit bieden en bovendien duurzaam groeien.

Directe contacten staan volgens VSE Schilders garant voor optimale betrouwbaarheid en een goede communicatie.
Een sterke en persoonlijke betrokkenheid bij elke opdracht en eigentijds vakmanschap resulteert in een duurzame en representatieve afwerking.
Het klantgericht blijven handelen en kunnen blijven voldoen aan de wensen en verwachtingen van onze opdrachtgevers, zal leiden tot toenemende samenwerkingsvormen met de opdrachtgever.

Missie
People - Planet - Profit vormt voor VSE Schilders een leidend principe. De medewerkers van VSE werken samen aan de verdere ontwikkeling van een duurzame, winstgevende onderneming in de vastgoed-onderhoudsbranche, met dien verstande dat dit plaatsvindt vanuit een optimale balans tussen economische vooruitgang en sociale ontwikkeling met inachtneming van de omgevingsfactoren.

Ons bedrijf heeft daartoe de beschikking over een ruime hoeveelheid kennis en ervaring om zich op een positieve manier van de andere aanbiedende marktpartijen te kunnen onderscheiden. Dit bewerkstelligt VSE Schilders door innovatief in haar marktbenadering te zijn, transparantie naar de markt, en betrokkenheid bij de maatschappelijke omgeving. We zijn ons zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid wat betreft veilig en milieuvriendelijk werken. Hierbij handelen wij in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Een bestendige relatie met onze opdrachtgevers en de partners waarmee wij samenwerken is voor VSE Schilders noodzakelijk. Vertrouwen en zekerheid bieden op de lange termijn zijn daarbij onmisbare aspecten. Ook het begrijpen, vertalen en eventueel aanvullen van de wensen van de opdrachtgever is een voorwaarde voor continuïteit van onze onderneming en stelt ons in staat om een kwalitatief hoogwaardige dienst te leveren. Wij staan garant voor een juiste uitvoering!

Kernwaarden
Van alle medewerkers van VSE Schilders wordt een professionele houding verwacht ten aanzien van opdrachtgevers, toeleveranciers, onderaannemers, collega’s en andere co-makers met wie zij in de uitoefening van hun functie in contact komen.
Dat betreft niet alleen de deskundigheid in hun eigen specialisme, ook dienen alle medewerkers zich in de uitoefening van hun functie respectvol, zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord te gedragen.

Voor het bevorderen van het respect voor deze kernwaarden, is de invoering van de VSE Schilders gedragscode een belangrijk hulpmiddel. Hieraan dienen alle medewerkers van VSE Schilders zich te houden en overeenkomstig ook te handelen.

image
webdesign hugodenouden.nl