image HOME image OVER VSE SCHILDERS image WAT DOEN WIJ image WERKWIJZE image MVO image VISIE image ADVIES image LEVERANCIERS image AF-ERKEND image CONTACT image

wat doen wij

VSE Schilders biedt een totaalpakket aan werkzaamheden, ter bescherming maar ook ter verfraaiing, zoals:

Onderhoudsschilderwerk
Houtrotsanering
Betonherstel
Beglazing
Vloerafwerking
Wandafwerking
Kitwerken
Anti-graffiti-behandeling
Preventief onderhoud
Mutatie-onderhoud
Planmatig onderhoud
Advisering


Onderhoudsschilderwerk

Binnenschilderwerk
VSE Schilders zorgt voor het schilderwerk en onderhoud van houtwerk, staalwerk, kunststof en steenachtige ondergronden.
Bij het schilderen van houtwerk letten we niet alleen op het visuele aspect, maar vooral ook op de duurzaamheid: problemen aan de buitenzijde, bijvoorbeeld houtrot en afbladderen, hebben vaak te maken met het schilderwerk aan de binnenzijde. Wij bespreken onze bevindingen met de opdrachtgever en geven aan wat mogelijke oplossingen zijn. Op die manier levert VSE Schilders altijd de beste service en kwaliteit.

Buitenschilderwerk
Door onze jarenlange ervaring op het gebied van schilderwerk zijn wij in staat al het vastgoed te voorzien van de juiste bescherming. In een kleur die de opdrachtgever wenst en die bij de sfeer van het pand en de omgeving past.
Maar niet alleen de juiste uitstraling is belangrijk, ook het juiste verfsysteem, een degelijke houtsanering, een juiste voorbehandeling van de ondergrond en de opbouw van de verflagen is van groot belang. De behandeling is afhankelijk van de staat van onderhoud, de locatie en de persoonlijke wensen van de klant. VSE Schilders houdt hier altijd rekening mee.

Tijdens het schilderwerk letten we bovendien op eventuele andere problemen die van een afstand misschien over het hoofd worden gezien. Denk hierbij aan loodwerk dat stuk is, scheuren in metselwerk, ondeugdelijke voegen, stucwerk dat gebreken vertoont enz. Wij kunnen in overleg met de opdrachtgever een oplossing aandragen en indien gewenst ook uitvoeren.

Vanzelfsprekend werken we met professionele materialen. Door de ontwikkelingen van de verven is het mogelijk om langer in de herfst en winter door te werken, al dan niet met afscherming.

Naar boven

Houtrotsanering
Door het vochtige klimaat in Nederland kan houtrot optreden in bijvoorbeeld daklijsten, kozijnen, ramen en deuren. Maar of het nu een eenvoudige reparatie betreft of een renovatie die wat ingrijpender is; in overleg met de opdrachtgever kan VSE Schilders ervoor zorgen dat het houtwerk weer jaren tegen invloeden van buitenaf gewapend is.
Soms volstaat het opvullen door middel van 2-componenten epoxie, maar waar nodig worden aangetaste delen compleet vervangen. De medewerkers die deze reparaties uitvoeren hebben daarvoor een opleiding gevolgd en mogen zich dus houtrenovatiespecialist noemen. Zij staan garant voor effectief en efficiënt reparatiewerk.

Naar boven

Betonherstel
Betonrot of carbonatatie wordt veroorzaakt door de verandering van de zuurgraad in het beton. Lucht en water van buitenaf dringen in het beton waardoor de PH-waarde tot onder de 8 à 9 daalt en corrosie van de wapening (betonrot) mogelijk wordt.
VSE Schilders kan dit probleem ter hand nemen en zorgen dat het beton op vakkundige wijze wordt hersteld.

Naar boven

Beglazing
Alle soorten beglazing, van een simpele ruit tot isolerend glas, kan door VSE Schilders worden geleverd én geplaatst.
Indien gewenst kunnen wij ook meteen de kozijnen inspecteren. Indien er bij kozijnen of deuren sprake is van houtrot of ander achterstallig onderhoud, dan kunnen wij de klant ook hierbij van dienst zijn.

Naar boven

Vloerafwerking
Om te kunnen nagaan wat in een bepaalde situatie de meest geschikte vloerafwerking is, dient de opdrachtgever allereerst de eisen te bepalen waaraan de afwerking dient te voldoen. Hierbij kan gedacht worden aan eisen als vloeistofdichtheid, antislip, stootvastheid, elasticiteit, temperatuurgevoeligheid, geleidende eigenschappen en de mate van chemische resistentie. Op basis van de specifieke situatie en als vastgesteld is aan welke eisen de vloerafwerking moet voldoen, wordt gekozen voor een systeem.
VSE Schilders wil daarbij graag behulpzaam zijn!

Naar boven

Wandafwerking
Iedere vorm van wandafwerking vraagt om een specifieke behandeling. Alleen vakmanschap staat garant voor een goed resultaat. Er zijn veel mogelijkheden om wanden af te laten werken. Moeten deze gestuct of behangen worden of is schilderen voldoende? VSE Schilders verzorgt iedere vorm van wandafwerking. Er kan gekozen worden voor muurverven, behang, spuit- en stucwerk, scan, vinyl en diverse decoratieve afwerkingen.

Dankzij de multidisciplinaire aanpak kan VSE Schilders een integraal advies opstellen en uitvoeren. Zo kunnnen wand-, plafond- en vloerafwerkingen een harmonieus geheel vormen. Ook houden wij rekening met de toepassing van de ruimte. Kinderdagverblijven worden door ons bijvoorbeeld voorzien van duurzame en slagvaste materialen. Ruimtes in zorginstellingen worden afgewerkt met speciale coating die gemakkelijk te reinigen is.

Naar boven

Kitwerken
VSE Schilders verzorgt kleine en grote kitwerken op een strakke en vakkundige wijze. Bij kitwerken zijn een aantal factoren zeer belangrijk: de gebruikte materialen, de doseringen en omgevingsvariabelen. Een bouwwerk moet voldoen aan voorafgestelde criteria en daarom zorgen wij ervoor dat onze kitwerken in alle gevallen ook uitgevoerd zullen worden naar deze maatstaven. Onze kitwerken zijn altijd van een excellente kwaliteit.

Naar boven

Anti-graffiti-behandeling
Het verwijderen van graffiti is tijdrovend en kostbaar. Vaak raakt de ondergrond beschadigd door agressieve schoonmaakmiddelen of schoonmaakmethoden. Het voorkomen van graffiti is erg moeilijk, maar de schade beperken kan daarentegen een stuk eenvoudiger.
Door vooraf een ondoordringbare beschermlaag op het oppervlak aan te brengen, kan graffiti een stuk eenvoudiger, sneller en goedkoper verwijderd worden.

Er is een permanente en een verwijderbare beschermlaag verkrijgbaar, waarbij laatstgenoemde voornamelijk wordt gebruikt voor beschermde monumenten of daar waar geen permanente laag mag worden aangebracht. Deze laag wordt samen met de graffiti (lokaal) verwijderd. Nadien dient het gereinigde oppervlak opnieuw behandeld te worden.

Ondeskundige toepassing van een anti-graffiti coating kan de droging van constructies hinderen en vochtproblemen veroorzaken. Dit leidt tot onherstelbare schade. VSE Schilders heeft echter de juiste middelen in huis, waarmee de ondergrond vele jaren beschermd kan worden. Wij adviseren de klant graag welke anti-graffiti coating voor een bepaald oppervlak het meest geschikt is.

Naar boven

Preventief onderhoud
Preventief onderhoud is zeer belangrijk. Het bespaart niet alleen veel geld, tijdig onderhoud zorgt er bovendien voor dat een pand in optimale conditie en representatief blijft.
In nauw overleg met onze opdrachtgever stellen wij een onderhoudssysteem op en waarborgen de stipte uitvoering daarvan.

Naar boven

Mutatie-onderhoud
VSE Schilders kan ervoor zorgen dat een woning zo snel mogelijk weer verhuurbaar is. Of het nu gaat om een ingrijpende opknapbeurt in het kader van dynamisch woningonderhoud of alleen het nalopen van de standaard servicepunten. Hoe sneller een mutatie wordt uitgevoerd, hoe korter de woning uit de verhuur moet. Een korte doorlooptijd is dus van groot belang. VSE Schilders verzorgt kwalitatief hoogwaardige onderhoudsdiensten voor snelle en vakkundige mutaties.

Naar boven

Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud gaat over lange termijn onderhoud. Het vergt een goede planning om vastgoed in een blijvend goede staat te houden. Een gebouw bestaat immers uit meerdere componenten en in de meeste gevallen hebben deze onderdelen een verschillende onderhoudsfrequentie.
Een efficiënte combinatie van de onderhoudshandelingen, waarbij kwaliteitseisen, tijd en middelen goed op elkaar worden afgestemd, kan de opdrachtgever kosten besparen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer voor verschillende werkzaamheden steigers nodig zijn.
Deze planmatige aanpak is bovendien minder belastend voor het milieu (denk aan transport e.d.).

VSE Schilders kan bij planmatig onderhoud rekening houden met reeds gepland onderhoud door bijvoorbeeld woningcorporaties. Door de werkzaamheden te combineren maken we effectief gebruik van het onderhoudsbudget. Dat bespaart de opdrachtgever kosten en geeft minder overlast voor de gebruikers.

Eventueel kan, indien de opdrachtgever dit wenst, in samenspraak met een verfleverancier een technisch advies opgesteld worden. Daarbij zijn de behandelmethode, materialen en eventueel een meerjarenplan opgenomen. Indien het werk vervolgens conform dit plan wordt uitgevoerd, kan op de werkzaamheden een driehoeksgarantie gegeven worden (VSE Schilders – verfleverancier – opdrachtgever).

Naar boven

Advisering
Een juist kleurgebruik doet warm aan en zorgt bovendien voor uitstraling, rust en harmonie. Of het nu om binnen- of buitenschilderwerk gaat; wij geven graag advies om tot het gewenste eindresultaat te komen.
De advisering met betrekking tot bescherming wordt gekoppeld aan een verftechnisch advies dat ondersteund wordt door de verfleverancier.

Naar boven

image
webdesign hugodenouden.nl