Image

Over VSE Schilders

VSE Schilders Vastgoed Onderhoud, opgericht in 1994, is een veelgevraagd Onderhoud NL vastgoed onderhoudsbedrijf in de ruimste zin van het woord. 

Schilderwerk vormt onze kernactiviteit, maar wij beschikken over een zeer uitgebreid netwerk van specialisten voor verschillende andere werkzaamheden die tot het totaalonderhoud van vastgoed behoren. VSE Schilders Vastgoed Onderhoud kan op die manier voorzien in houtrotsanering, betonherstel, beglazing, vloerafwerking, wandafwerking, anti-graffiti-behandelingen en andere technieken. Samen met onze co-makers regelen wij onderhoud, renovatie en verfraaiing van woningen, kantoren, ziekenhuizen, zorgcentra, scholen, fabriekscomplexen, winkelcentra, nieuwbouw etc.

Onze vooruitstrevende onderneming staat garant voor kwaliteit, vakmanschap en betrouwbaarheid. De gedegen kennis van zaken, enorme ervaring met de meest uiteenlopende projecten en situaties en een persoonlijke en oplossingsgerichte instelling, vormen de onmisbare pijlers voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening in de vastgoed-onderhoudsbranche. Wij trachten elke dag te werken met dynamiek, passie en expertise om de kwaliteit in de zorg voor vastgoed te waarborgen. 

Uiteraard werken we met professionele producten, afgestemd op verschillende situaties en geheel volgens de geldende specificaties verwerkt. We volgen de ontwikkelingen in onze branche op de voet en spelen daarop in. Dat geldt voor materiaalgebruik, maar ook voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Adequate communicatie, een grondige voorbereiding, een duurzame en representatieve afwerking en een vlekkeloze oplevering zijn bij VSE Schilders Vastgoed Onderhoud vanzelfsprekend. Regelmatige inspecties vormen een onderdeel van het proces, zodat eventuele tekortkomingen tijdig kunnen worden voorkomen. Daarbij kan de opdrachtgever verzekerd zijn van een concurrerende prijs en een planning die geheel is afgestemd op alle specifieke wensen.

Aandacht voor de wensen van de opdrachtgever is voor ons een voorwaarde om te komen tot een eindresultaat, dat beantwoordt aan de verwachtingen!

Het werkgebied van VSE Schilders Vastgoed Onderhoud bestrijkt vooral de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. We volgen onze opdrachtgevers echter en kunnen zodoende ook actief zijn in de rest van het land.

Visie

MVO is op de lange termijn noodzakelijk. We leven op aarde met steeds meer mensen die steeds meer grondstoffen nodig hebben. Steeds meer grondstoffen worden echter schaars. MVO biedt oplossingen.

MVO is niet alleen goed voor mens en milieu. Het kan ondernemingen in veel opzichten winst opleveren: een goede reputatie, een prettig werkklimaat, weinig negatieve invloed op de bedrijfsomgeving en een gezonde bedrijfsvoering die ervoor kan zorgen dat we innovatiever en productiever worden.

Er kan geen rendabele groei op lange termijn plaatsvinden zonder sociale vooruitgang en zonder respect voor het milieu. Om die reden investeert VSE Schilders in mens, milieu, kwaliteit en innovatie. Door nieuwe uitdagingen aan te gaan en ons op deze vlakken steeds weer te verbeteren kunnen wij constant de hoogste kwaliteit bieden en bovendien duurzaam groeien.

Directe contacten staan volgens VSE Schilders garant voor optimale betrouwbaarheid en een goede communicatie. Een sterke en persoonlijke betrokkenheid bij elke opdracht en eigentijds vakmanschap resulteert in een duurzame en representatieve afwerking.  Het klantgericht blijven handelen en kunnen blijven voldoen aan de wensen en verwachtingen van onze opdrachtgevers, zal leiden tot toenemende samenwerkingsvormen met de opdrachtgever.

Missie

People - Planet - Profit vormt voor VSE Schilders een leidend principe. De medewerkers van VSE werken samen aan de verdere ontwikkeling van een duurzame, winstgevende onderneming in de vastgoed-onderhoudsbranche, met dien verstande dat dit plaatsvindt vanuit een optimale balans tussen economische vooruitgang en sociale ontwikkeling met inachtneming van de omgevingsfactoren.

Ons bedrijf heeft daartoe de beschikking over een ruime hoeveelheid kennis en ervaring om zich op een positieve manier van de andere aanbiedende marktpartijen te kunnen onderscheiden. Dit bewerkstelligt VSE Schilders door innovatief in haar marktbenadering te zijn, transparantie naar de markt, en betrokkenheid bij de maatschappelijke omgeving. We zijn ons zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid wat betreft veilig en milieuvriendelijk werken. Hierbij handelen wij in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Een bestendige relatie met onze opdrachtgevers en de partners waarmee wij samenwerken is voor VSE Schilders noodzakelijk. Vertrouwen en zekerheid bieden op de lange termijn zijn daarbij onmisbare aspecten. Ook het begrijpen, vertalen en eventueel aanvullen van de wensen van de opdrachtgever is een voorwaarde voor continuïteit van onze onderneming en stelt ons in staat om een kwalitatief hoogwaardige dienst te leveren. Wij staan garant voor een juiste uitvoering!

Kernwaarden

Van alle medewerkers van VSE Schilders wordt een professionele houding verwacht ten aanzien van opdrachtgevers, toeleveranciers, onderaannemers, collega’s en andere co-makers met wie zij in de uitoefening van hun functie in contact komen. Dat betreft niet alleen de deskundigheid in hun eigen specialisme, ook dienen alle medewerkers zich in de uitoefening van hun functie respectvol, zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord te gedragen.

Voor het bevorderen van het respect voor deze kernwaarden, is de invoering van de VSE Schilders gedragscode een belangrijk hulpmiddel. Hieraan dienen alle medewerkers van VSE Schilders zich te houden en overeenkomstig ook te handelen.