Image

Privacyverklaring & Cookies

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.

Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen: 1. Naam en adresgegevens 2. Contactgegevens 3. Eventueel uw bankrekeningnummer

Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, om contact met u op te nemen betreffende de werkzaamheden. Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.

Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is (zoals bijvoorbeeld nazorg en/of garantie). Hier stemt u in ieder geval mee in op het moment dat wij een overeenkomst aangaan.

Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien dat voor het doel van onze werkzaamheden vereist is. Wij gaan er vanuit dat u daarvoor uw schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Onze website maakt gebruik van cookies.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U kunt hiervoor contact opnemen met:

VSE Schilders De Trompet 1937 1967 DB HEEMSKERK 0251-707318 info@vseschilders.nl

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacy beleid ten alle tijde te wijzigen.

U kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.