Image

Conserveren van 2 portaalkranen

De portaalkranen stonden deels nog in de ooit fabrieksmatig aangebrachte ‘’shop’’ coating. Deze was aan een schilderbeurt toe. In de zogenaamde ‘’Harkroosterruimte’’ is sprake van een vochtig milieu en ook de in beperkte mate aanwezige gassen hebben waarschijnlijk invloed gehad op de oude verflagen.

I.v.m. met de beperkte ruimte in het gebouw hebben we stalen steigers geplaatst en waar het mogelijk was hebben we voor het werk rolsteigers toegepast.

Onze staalconserveerders hadden tijdens het werk gasmeters bij zich omdat er af en toe H2S (gevaarlijk gas) in beperkte mate aanwezig kon zijn.

Om dit effect te verkleinen hebben we tijdens het werk grote ventilators met slangen geplaatst om een goede luchtdoorstroming te verkrijgen.

De kranen zijn vervolgens handmatig met vonkvrij luchtaangedreven gereedschap ontroest en voorzien van een ijzerglimmersysteem. Door de aangebrachte laagdikte moet het geheel weer jaren mee kunnen en kijkt de opdrachtgever weer naar mooie portaalkranen!

Sector

52.7226939, 4.7384987

Leveranciers