Image

Monumentaal onderhoud in binnenstad

Onderhoudswerkzaamheden

Buitenschilderwerkzaamheden aan van de houten- en stedenbouwdelen.

Tevens is al het aanwezige houtrot  gesaneerd, het herstel is waar dit mogelijkwas uitgevoerd doormiddel van herstel met expoypasta.

Verschillende onderdelen waren dermate aangetast door houtot  dat hier deelvervangen toegapast moesten worden.

Verfsysteem

Kaal gekomen hout gronden met Sigma S2U Allure Primer. Het geheel afwerken met een laag Sigma S2U Allure Gloss.

De VvE

De werkzaamheden worden uitgevoerd aan een zogeheten samengestelde VvE, zowel woningen als commerciele eenheden zijn onderdeel van deze van de VvE. Om de openingstijden van de ijssalon zomin als mogelijk te verstoren zijn de werkzaamheden in verschoven werktijden uitgevoerd. Zo bleef het mogelijk voor de ijssalon om gedurende de onderhoudswerkzaamheden toch geopende te blijven.

Warme opname

Nadat de gevels bereikbaar zijn gemaakt doormiddel van de gevelsteigers zijn alle bouwlagen geinspecteerd op gebreken. Naast het vast stellen van gebreken zoals aangetast hout door rot(houtrot) wordt er breder gekeken. Daken, goten, gevels- en overige bouwdelen zijn nauwkeurig nagezien op gebreken. Na de inspectie is er in samenspraak met de opdrachtgever een een plan gemaakt het verhelpen van de gebreken. Zo zijn de goten nagezien op lekkage en zijn er diverse pannen vervangen.

Sector

52.3796645, 4.6321485

Leveranciers