Image

PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD

Planmatig onderhoud gaat over onderhoud op de lange termijn, vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplan. Vastgoed blijvend in goede staat houden vergt een nauwgezette planning, waarbij de onderhoudsfrequentie van de onderdelen goed afgestemd dient te worden. Efficiënte combinatie van kwaliteitseisen, tijd en middelen werkt kostenbesparend en is bovendien minder belastend voor het milieu. Te denken valt onder andere aan het slim inzetten van steigers en gecombineerde transportmogelijkheden.

Met tijdig onderhoud en regelmatig controleren houdt u uw vastgoed in optimale conditie en voorkomt u onnodige schade. VSE Schilders stelt in nauwe samenspraak met de opdrachtgever een plan op voor onderhoud en inspectierondes en waarborgt de stipte uitvoering ervan. Behalve op de algehele uitstraling van het pand of complex letten wij op de aanwezigheid van zwakke delen, zoals verweerde componenten, hout- of betonrot, scheuren in metselwerk, loodwerk en overige onvolkomenheden.

VSE Schilders denkt met u mee over efficiënt gebruik van het onderhoudsbudget. Waar mogelijk worden werkzaamheden gecombineerd met reeds gepland onderhoud. Dit bespaart kosten én overlast voor gebruikers. Desgewenst kan er ook een technisch (verf-)advies over behandelmethode en materialen in het meerjarenonderhoudsplan worden opgenomen.

Monument aan Het Rokin Amsterdam

Sector: COMMERCIEEL VASTGOED
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, HOUTROTSANERING, MUTATIEONDERHOUD, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGLAZING

View more

Conserveren stalen hekwerken

Sector: WONINGCORPORATIE
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, HOUTROTSANERING, STAALCONSERVERING, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, PREVENTIEF ONDERHOUD, ADVISERING, HD REINIGEN

View more

Plantage Muidergracht

Sector: VVE BEHEER, VVE ZELFSTANDIG
Diensten: HOUTROTSANERING, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, ADVISERING, HD REINIGEN

View more

Voegwerkherstel Trap

Sector: COMMERCIEEL VASTGOED
Diensten: BETONHERSTEL, KITWERK & DILATATIEVOEGEN, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, HD REINIGEN, GEVELHERSTEL

View more

Elektrisch Laadstation

Sector: CIVIEL
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, PREVENTIEF ONDERHOUD, ADVISERING, RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN (RGS)

View more

Woonblok Kinkerstraat 83 woningen

Sector: VVE BEHEER, WONINGCORPORATIE
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, HOUTROTSANERING, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, PREVENTIEF ONDERHOUD

View more

Onderhoudsschilderwerk

Sector: COMMERCIEEL VASTGOED
Diensten: PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD

View more

Groot onderhoud Boschbeeck

Sector: OVERHEID
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, HOUTROTSANERING, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO), ADVISERING, RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN (RGS)

View more