Image
MVO

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vormt de basis voor onze integrale visie op ondernemerschap. VSE Schilders streeft naar goede resultaten op zowel sociaal, ecologisch als economisch opzicht en neemt daarom verantwoordelijkheid voor de effecten die haar bedrijfsactiviteiten hebben op mens, milieu en bedrijfsvoering. Als bedrijf ondernemen wij toekomstbestendig door rekening te houden met thema’s als klimaatneutraliteit, circulariteit, maar ook mensenrechten binnen onze gehele invloedssfeer, en arbeidsomstandigheden van medewerkers in de eigen organisatie én in organisaties die in opdracht van ons werken. Wij zetten ons in om integriteit, transparantie en respect voor de wet zo volledig mogelijk in onze werkwijze te implementeren. Waarbij ook onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de klanten/opdrachtgevers niet onderbelicht blijft. Hieronder verstaan wij onder meer gebruik van veilige producten, de zorg voor een veilige omgeving en het niet schenden van privacyaspecten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat zodoende over het maken van bewuste keuzes en de balans tussen de ecologische kwaliteit van het leefmilieu, het welzijn van mensen binnen en buiten de onderneming en het economisch rendement. Daarbij is er sprake van een doorlopende dynamische interactie met de omgeving. Om die reden streven wij ernaar zorgvuldig op de hoogte te zijn van ontwikkelingen van producten en materialen, en de relevante wet- en regelgeving op dat gebied. In het zoekproces naar een aanpak die past bij de karakteristieke kenmerken en waarden van het bedrijf, richt VSE Schilders zich op nieuwe marktkansen, groei en innovatie. Nu en in de toekomst.

Zorgcentrum Reinaldahuis

Sector: VVE BEHEER, COMMERCIEEL VASTGOED, ZORG, VVE ZELFSTANDIG
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, HOUTROTSANERING, KITWERK & DILATATIEVOEGEN, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO), PREVENTIEF ONDERHOUD, HD REINIGEN

View more

Rijksmuseum Amsterdam

Sector: COMMERCIEEL VASTGOED, OVERHEID
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, SPUITWERK, MUTATIEONDERHOUD, MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO), WANDAFWERKING

View more

425 Woningen

Sector: WONINGCORPORATIE
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, HOUTROTSANERING, BETONHERSTEL, KITWERK & DILATATIEVOEGEN, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO), PREVENTIEF ONDERHOUD, ADVISERING, RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN (RGS), HD REINIGEN

View more

43 Rijwoningen in zeeklimaat

Sector: WONINGCORPORATIE
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, HOUTROTSANERING, KITWERK & DILATATIEVOEGEN, MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO), PREVENTIEF ONDERHOUD, GEVELHERSTEL

View more

Rijksmonument Theehuis Bloemendaal

Sector: ZORG
Diensten: HOUTROTSANERING, MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO), ONDERHOUDSSCHILDERWERK, ADVISERING

View more

Sponsor project in de Zorg

Sector: ZORG
Diensten: MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO), PREVENTIEF ONDERHOUD, ADVISERING, WANDAFWERKING

View more

Groot onderhoud Boschbeeck

Sector: OVERHEID
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, HOUTROTSANERING, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO), ADVISERING, RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN (RGS)

View more