Image

43 Rijwoningen in zeeklimaat

Houtrot is vaak een gevolg van slechte detaillering, verkeerd herstelwerk, of slecht / te laat uitgevoerd schilder- en onderhoudswerk. Door detailverbetering aan de liggende delen worden de kozijnen in dit project verduurzaamd. Zo zijn de liggende aluminium profielen vervangen door Ventistone profielneuslatten. Deze zijn duurzaam en kunnen niet aangetast kunnen worden door houtrot, doordat ze van een steenvezel zijn gemaakt. De nieuw aangebrachte neuslatten dekken kwetsbare onderdelen in het onderste deel van het kozijn af om houtrot te voorkomen.

Voor dit project is door de verfleverancier, opdrachtgever en VSE Schilders gekozen voor een zo efficiënt mogelijke aanpak. Door de toepassing van een zogeheten 1,5+-  beurt (plaatselijk overgronden, plus; liggende delen geheel overgronden, en daarna geheel aflakken).

Daarnaast draait alles om het ideale verfsysteem, een degelijke houtrotsanering, de juiste voorbehandeling van de ondergrond en de opbouw van de verflagen. De behandeling is afhankelijk van de staat van het onderhoud en de locatie. VSE Schilders werkt uitsluitend met professionele materialen en houdt ten allen tijde rekening met de wensen van de opdrachtgever en bewoners.

52.4569544, 4.6060138

Leveranciers