Image

PREVENTIEF ONDERHOUD

Planmatig en preventief onderhoud gaat over onderhoud op de lange termijn, vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplan. Vastgoed blijvend in goede staat houden vergt een nauwgezette planning, waarbij de onderhoudsfrequentie van de onderdelen goed afgestemd dient te worden. Efficiënte combinatie van kwaliteitseisen, tijd en middelen werkt kostenbesparend en is bovendien minder belastend voor het milieu. Te denken valt aan het slim inzetten van steigers en gecombineerde transportmogelijkheden.

Met tijdig onderhoud en regelmatig controleren houdt u uw vastgoed in optimale conditie en voorkomt u onnodige schade. VSE Schilders stelt in nauwe samenspraak met de opdrachtgever een plan op voor onderhoud en inspectierondes, en waarborgt de stipte uitvoering ervan. Behalve op de algehele uitstraling van het pand of complex letten wij op de aanwezigheid van zwakke delen, zoals verweerde componenten, hout- of betonrot, scheuren in metselwerk, loodwerk en overige onvolkomenheden.

VSE Schilders denkt met u mee over efficiënt gebruik van het onderhoudsbudget. Waar mogelijk worden werkzaamheden gecombineerd met reeds gepland onderhoud. Dit bespaart kosten én overlast voor gebruikers. Desgewenst kan er ook een technisch (verf-)advies over behandelmethode en materialen in het meerjarenonderhoudsplan worden opgenomen.

Schilderwerk aan Rabobank IJmond Stadion - Telstar

Sector: COMMERCIEEL VASTGOED, CIVIEL, OVERHEID
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, PREVENTIEF ONDERHOUD

View more

VvE in Amsterdam aan Vaarroute

Sector: VVE BEHEER, VVE ZELFSTANDIG, PARTICULIEREN
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, HOUTROTSANERING, BETONHERSTEL, KITWERK & DILATATIEVOEGEN, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, PREVENTIEF ONDERHOUD, ADVISERING, HD REINIGEN, GEVELHERSTEL

View more

Conserveren van 2 portaalkranen

Sector: INDUSTRIE
Diensten: STAALCONSERVERING, PREVENTIEF ONDERHOUD, HD REINIGEN

View more

43 Rijwoningen in zeeklimaat

Sector: WONINGCORPORATIE
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, HOUTROTSANERING, KITWERK & DILATATIEVOEGEN, MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO), PREVENTIEF ONDERHOUD, GEVELHERSTEL

View more

Conserveren stalen hekwerken

Sector: WONINGCORPORATIE
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, HOUTROTSANERING, STAALCONSERVERING, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, PREVENTIEF ONDERHOUD, ADVISERING, HD REINIGEN

View more

Elektrisch Laadstation

Sector: CIVIEL
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, PREVENTIEF ONDERHOUD, ADVISERING, RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN (RGS)

View more

Sponsor project in de Zorg

Sector: ZORG
Diensten: MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO), PREVENTIEF ONDERHOUD, ADVISERING, WANDAFWERKING

View more

Woonblok Kinkerstraat 83 woningen

Sector: VVE BEHEER, WONINGCORPORATIE
Diensten: ONDERHOUDSSCHILDERWERK, HOUTROTSANERING, PLANMATIG EN PREVENTIEF ONDERHOUD, PREVENTIEF ONDERHOUD

View more

40 woningen onderhoudsschilderwerk

Sector: WONINGCORPORATIE
Diensten: HOUTROTSANERING, PREVENTIEF ONDERHOUD

View more

Monumentaal onderhoud in binnenstad

Sector: VVE BEHEER
Diensten: HOUTROTSANERING, PREVENTIEF ONDERHOUD, ADVISERING, LOODGIETERSWERK

View more